Α' ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ

e-mail: A.esax@yahoo.com - τηλ.: 210 7563170 - www.esax.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.